Reklam

Trycksaker

Webbplats

Radioreklam

 

 

 


 

 

 

Reklam

Vi översköljs dagligen av reklam. Om den är bra eller dålig avgörs av hur vi som mottagare påverkas. Det är många som påstår att de inte berörs av reklamen. Ändå finns det många bevis på att en lyckad reklamkampanj ökar ett företags försäljning.

Vanligtvis är utbudet större än efterfrågan, och då gäller det att tala om för dina blivande kunder vilka produkter/tjänster du erbjuder. Syns eller hörs inte ditt företag, vet då någon om att det verkligen existerar, eller det som erbjuds?

Därför är reklam både en kort- och långsiktig investering i ditt företags framtid.

Kortsiktigt är reklamen till för att få kunder att snabbt reagera på t.ex. ett erbjudande eller en nyhet. På lång sikt är det frågan om en del av ditt företags marknadskommunikation där du arbetar in företagets namn och skapar en positiv attityd till det och dess produkter.

Reklamen från ditt företag har många viktiga uppgifter. De flesta är ganska självklara, men de viktigaste förtjänar att upprepas:
Hitta nya kunder som attraheras av budskapet och köper
Ge information om ditt företags produkter och tjänster
Ge bakgrundsinformation som stödjer försäljningen och samtidigt       underlättar den första kundkontakten
Skapa en positiv attityd till ditt företag och tjänster/produkter


Oooops???
Alla sätt är bra ...

© Zmink Reklam & Webb 2010-2014
Första sidan Grafisk profil Reklam Egen webbplats Radio Om Zmink