Grafisk profil

Logotyp

Typsnitt

Profilfärger
Grafisk profil

Med en genomtänkt grafisk profil förstärker du ditt företags eller organisations identitet och det blir en del av ansiktet utåt. I den här profilen kan följande grundelement ingå:
Logotyp
Typsnitt
Profilfärger
Ev. andra grafiska element

Tillsammans blir detta ett litet regelverk som styr och hjälper när du ska producera den utåtriktade informationen, t.ex. brevpapper, visitkort, webbplats, broschyrer etc. När allt ditt material ses samlat ska det finnas en helhet, en röd tråd som genomsyrar färgval, typsnitt och bilder.

En grafisk profil kan i princip vara hur omfattande som helst, eller också väldigt enkel och enbart tala om t.ex. vilket typsnitt som bör användas. Absolut viktigast är att företagets grundidé finns bakom profilen och att denna ger rätt intryck till betraktaren - din potientiella kund. Det första intrycket kunden får genom din grafiska profil, kan också mycket väl vara avgörande för om det blir en närmre kontakt eller inte.

Profilen du väljer måste vara fast och stabil, och ges en chans att bli inarbetad. Då kommer du också att märka om den kommer till sin fulla rätt. Väljer du att göra avsteg från profilens rekommendationer, riskerar du att varumärket eller företagets profil sakta men säkert försvagas.

 

 

 

Sol och sommarEn grafisk profil?
© Zmink Reklam & Webb 2010-2014
Första sidan Grafisk profil Reklam Egen webbplats Radio Om Zmink